Добави в количка

Име на продукта

Рекламации

• Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

• Клиентът може в срок от седем дневен срок да върне закупената от него стока, в случай че цялостния вид на стоката е ненарушен, не е нарушена цялостта на етикети , опаковки и др. ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.

• При установена от Клиентът дефектна стока до 24 часа и в случай че цялостния вид на стоката е ненарушен, не е нарушена цялостта на етикети , опаковки и др., „Байкс“ ООД ще предприеме мерки тя да бъде подменена съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Клиента е упражнил правото си на отказ. ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ СА ЗА „Байкс“ ООД.

Сподели